Projektgruppen

Projektgruppen består af: Anja, Christoffer, Peter, Paul og Bo.

Det er Anja der har formidlet kontakten til kunden.
De første to dage har vi siddet samlet alle sammen og lavet Web Projekt Specifikationen. Herefter har vi delt os op. Bo har leveret selve hovedidéen med hensyn til designet og han har da også lavet det designudkast vi har arbejdet videre på og endt med at bruge. Hver enkelt gruppemedlem har lavet en side med tilhørende undersider.
Under selve kodningen har Paul været den drivende kraft.

Gruppen er som helhed enige om at selve arbejdet er forløbet godt, uden gnidninger undervejs. Der har været gode og konstruktive diskussioner og meningsudvekslinger undervejs, men vi er altid nået til enighed i sidste ende.